hand Home Léky Cvičení Operace Bolestivý styk Články Diskuze Kontakty hand cvičením proti inkontinenci

 

Léčba inkontinence

8TEjnjxzcMočová inkontinence je onemocnění, postihující převážně ženy. Samozřejmě se může týkat i mužů. Důvodem je většinou úraz, či některá onemocnění (mozková mrtvice, stavy po operacích prostaty, Alzheimerova choroba, syndrom caudy). Důvodem proč se u žen objevuje inkontinence častěji než u mužů, je jejich rozdílná fyziologická stavba a skutečnosti jako je těhotenství, porod, menopauza. Močová inkontinence je samovolný únik moči, způsobeným zejména oslabením svalů pánevního dna. Vliv na vznik inkontinence mají však i výkyvy hladiny hormonů a neschopnost uvolnit hladkou svalovinu močového měchýře.

Za fyziologických podmínek se moč shromažďuje v močovém měchýři. Po naplnění se začnou svaly ve stěnách měchýře stahovat a svěrače kolem močového měchýře povolují. Při nedokonalém zapojení svalů pánevního dna, které vytváří podporu močovému měchýři i močové trubici a zároveň rozrušují nefyziologické stahy hladké svaloviny měchýře, dochází k inkontinenci.

Léčba inkontinece je možná pomocí léků, cvičení a invazivní metodou pomocí operace.

 

Typy inkontinence


Rozlišujtumblr_static_retro-gossipeme několik typů inkontinence. Inkontinence stresová, hyperaktivní močový měchýř (urgentní), smíšená, reflexní. O inkontinenci stresové hovoříme v případě úniku moči při fyzických projevech, jako je kýchnutí, smích, kašel a při zvýšené námaze. To vede k zvýšení nitrobřišního tlaku, který převýší tlak v močové trubici, ta začne kolabovat a dojde k spuštění mikčního reflexu. Jedná se o jeden z nejběžnějších druhů inkontinence. Spouštěčem je často těhotenství, porod nebo menopauza a je léčitelná. Hyperaktivní močový měchýř (urgentní inkontinence) označuje mimovolní únik moči spojený s naléhavým nucením nezávislým na náplni močového měchýře. Inkontinence se projevuje většinou v noci nebo když postižený slyší téct vodu apod. Reflexní je způsobená nadměrným drážděním hladké svaloviny močového měchýře na základě neurogenní poruchy dolních cest močových. Často se jedná o pacienty trpící poškozením nervů v močovém měchýři či svalů, nebo o pacienty s Alzheimerovou chorobou, roztroušenou sklerózou apod. Inkontinence smíšená zahrnuje přítomnost stresové a urgentní inkontinence.

 volejte

 

 

 

© 2014 Léčba inkontinence