hand Home Léky Cvičení Operace Bolestivý styk Články Diskuze Kontakty hand cvičením proti inkontinenci

 

NEJVĚTŠÍ OMYLY A CHYBY PŘI LÉČBĚ INKONTINENCE

O močové inkontinenci se již napsalo mnohé. Pravdou však zůstává, že ne všechny informace jsou, vzhledem k novým poznatkům pravdivé, a ne všechny se dají plošně využít. Musíme mít stále na zřeteli, že každý pacient je jiný.

Ve své praxi fyzioterapeuta se stále setkávám s mylnými názory, jak močovou inkontinenci ošetřovat. Mně se nejvíce osvědčilo ošetřovat klienty podle „Ostravského konceptu“, který doplňuji terapií dle Ludmily Mojžíšové. Zároveň je nutná spolupráce s urogynekologem, který musí pacienty správně diagnostikovat. Někdy se vyžaduje i vyjádření neurologa, psychologa. Pouhé cvičení u závažných diagnoz, jako jsou onkologická onemocnění, postižení centrálního nervového systému, syndrom kaudy, Alzheimerova choroba, roztroušená skleroza, aj., nestačí. Cvičením lze s úspěchem zvládnout lehčí až středně těžkou formu stresové inkontinence a využívá se v kombinaci s lékovou terapií při léčbě hyperaktivního močového měchýře (jinak urgentní inkontinence). Někdy je nutné léčbu doplnit elektrostimulací, která svaly pánevního dna „probudí“. Terapii svalů pánevního dna musí předcházet kineziologický rozbor, který provede zkušený fyzioterapeut. Je nutné vyšetřit svalové dysbalance, pohybové stereotypy, bolestivost kostrče, aktivitu svalů pánevního dna, blokády žeber, blokády páteře a kloubů.Teprve po ošetření nalezených patologií v oblasti pohybového aparátu, může následovat cílené zapojení svalů pánevního dna. K tomu se využívá mnoho přístupů. Kegelovy cviky ,většinou dostupné na internetu nebo v čekárnách gynekologů, osloví pouze první vrstvu svalů pánevního dna – svěrače. Ostravský koncept se snaží aktivovat všechny funkční vrstvy svalů pánevního dna, nejprve izolovaně a postupně je zapojovat do složitějších svalových souher tak, aby byla zajištěna kvalitní spolupráce s bránicí, břišním svalstvem a autochtonní muskulaturou. Jedině tak vznikne kvalitní opora páteře a zajistí se předpoklad pro optimální lokomoci. Synkinetický přístup umožní zapojení svalů pánevního dna (PD) přes kontrakci silnějších svalových skupin, jejichž úpony se nacházejí v blízkost svalů PD. Typické pro tyto cvičení je stahování hýžďových svalů. Pacient se však nenaučí izolovaně ovládat svaly (PD). Posturální přístup zahrnuje svaly PD do složitějších pohybových vzorců a stejně jako předchozí přístup nenaučí izolovanému, uvědomělému stahu svalů PD. Mezi časté dotazy také patří, zda lze pánevní dno trénovat přerušovaným močením. Striktně se toho vyvarujte!!! Přerušované močení lze využít pouze jako jednorázový test, jak jsme schopní tuto svalovinu ovládat. Při opakovaném tréninku mohou vzniknout opakované záněty močových cest, nebo závažnější poruchy fyziologického vyprazdňování.

Jak se tedy správně v množství nabízených informací orientovat? Je nutný individuální přístup ke každému klientovi, který naleznete u kvalitního gynekologa/urogynekologa a v kvalifikovaných rehabilitačních zařízeních. Není však podmínkou, že tyto kvalifikované služby naleznete v zařízeních „na pojišťovnu“. Zvolte spíše ,co se týče pohybové léčby, fyzioterapeuta na doporučení. Nejlépe takového, který se přímo zabývá terapií svalů pánevního dna. To je prvním předpokladem, že pohybová léčba bude účinná. Rozhodně nedoporučuji cviky stažené z internetu, literatury i z letáků v čekárnách gynekologa. Vyvarujte se sportům s tvrdým dopadem, doskokem, upravte jídelníček a pitný režim, snižte nadváhu a hlavně se obrňte velkou trpělivostí. Svaly PD, bohužel, nelze nastimulovat během několika málo dní. Jde o vnitřní svaly, jejichž kvalitní aktivace závisí na pravidelnosti cvičení. Bohužel se jedná i o stresové svaly, které na případný stres reagují zvýšeným napětím, což však neznamená, že se jejich aktivita zlepšuje – právě naopak.

Další častou otázkou bývá, kdy operovat? Samozřejmě o nutnosti operace rozhoduje lékař. Mám však zkušenosti, že operace jsou mnohdy první volbou při léčbě inkontinence. Z mé praxe bych spíše doporučovala operaci jako volbu poslední, když konzervativní léčba selže. V současné době se provádějí abdominální závěsné operace, aplikují se TVT (retropubické) a TOT (transobturatorní) pásky, využívá se CO2 laser. Každá operace však sebou nese určitá rizika a není definitivní. I po operačním zásahu přichází na řadu cvičení. Mezi další otázky patří nošení vložek. Samozřejmě z důvodu hygienického a psychického je přechodné nošení na místě, ale musí se opět cvičit. Cílem je snižování počtu vložek za den až do úplného odstranění. Bohužel, stejně jako u dětí, které nosí dlouho jednorázové pleny, se stává to, že žena na vložku spoléhá a přestává vnímat případný únik moče. Tím se naruší volní kontrola mikce a tato patologie se fixuje.

U mužů, jak již bylo uvedeno, se močová inkontinence vyskytne většinou po operacích prostaty, při syndromu kaudy a dalších neurologických onemocněních. Může být poškozena i schopnost erekce. V těchto případech lze svaly pánevního dna stimulovat elektroterapií přes konečník, a teprve poté svaly aktivovat cvičením. V případě částečné nebo úplné ztráty schopnosti erekce, se dá využít vakuové pumpy. Pokud se tento problém u vás vyskytne, navštivte praktického lékaře, urologa, neurologa nebo lékaře, který v případě odstranění prostaty prováděl operační výkon.

Co říci závěrem. Pokud se známky močové inkontinence dostaví, nenechávejte si svůj problém pro sebe. Každou vyhledanou zprávu, kterou k tomuto tématu naleznete na internetu, v časopise, v mediích je potřeba konzultovat s odborníkem. Vyhledejte terapeuta, kterému věříte. Obrňte se trpělivostí, začněte o sebe pečovat a pamatujte, že při pozitivním myšlení máte z velké části vyhráno.